01/08/18 16:20

Xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

        Thực hiện Công văn số 3132/VKSTC-VP ngày 27/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp Thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai và xây dựng báo cáo theo những nội dung gửi kèm theo công văn 514 /CV-VKS-VP. 

         Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/7/2018.

         Yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo, phụ lục và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh trước 09h ngày 05/8/2018. (Các đơn vị gửi thêm 01 bản qua mail: vpthvksbrvt@yahoo.com.vn).

  Các đơn vị tải công văn, mẫu báo cáo, phụ lục tại đây: BCQUOCHOI.rar

 

 

Lên đầu trang