10/07/18 16:28

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

           Thực hiện Công văn số 2829/VKSTC-VP ngày 06/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

             I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

           - Tại phòng họp trực tuyến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

           - Tại phòng họp trực tuyến các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

             II.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ

           - Hội nghị làm việc trong một buổi (1/2 ngày); khai mạc vào hồi 8 giờ 00’ ngày 19/7/2018 (Thứ năm). Yêu cầu các đại biểu có mặt trước 7 giờ 45’ để ổn định Hội trường.

          - Hội nghị trực tuyến toàn quốc, nối điểm cầu tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hội trường tầng 3, Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao tại số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) với điểm cầu tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

          Các đơn vị tải công văn  số 418/ CV-VKS-VP về tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 tại đây: CV-DU-HOI-NGHI-TRUC-TUYEN.docx

Lên đầu trang