04/07/18 14:20

Tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

     Thực hiện Công văn số 1448/STP - PBGDPL ngày 25/6/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu “ Về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến năm 2018”.
     Với mục đích “Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật”.
      Công đoàn VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động phong trào; hưởng ứng tham dự cuộc thi tới tất cả các đoàn viên. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

                                                                          Tin: BCH CÔNG ĐOÀN

 

Lên đầu trang