23/03/18 14:18

Xây dựng Báo cáo Công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

         Thực hiện Công văn số 1080/VKSTC-VP ngày 22/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “xây dựng Báo cáo Công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp Thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai và xây dựng báo cáo theo các nội dung trong công văn số 218/CV-VKS-VP ngày 23 tháng 3 năm 2018.

        Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/3/2018. Yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo, phụ lục và gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước 10 giờ ngày 04/4/2018. (Các đơn vị gửi thêm 01 bản qua mail: vpthvksbrvt@yahoo.com).

         Các đơn vị tải công văn và tài liệu xây dựng báo cáo, phụ lục tại đây: BAO CAO QUOC HOI 6 THANG 2018.rar

 

            Văn phòng tổng hợp - VKSND tỉnh BR-VT

Lên đầu trang