15/09/16 10:06

Thông báo kết quả sơ tuyển công chức năm 2016

      Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định số 92/QĐ-VKSTC ngày 25/7/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, ngày 12/9/2016 Hội đồng tuyển dụng công chức Viện KSND tỉnh BR-VT đã tiến hành sơ tuyển.
     Xem danh sách tại đây:

/uploads/user_upload/admin/file/linh/danh sach thi tuyen KSV 2016.PDF

/uploads/user_upload/admin/file/linh/danh sach thi ke toan.PDF

/uploads/user_upload/admin/file/linh/danh sach thi van thu.PDF

     Các thí sinh đạt sơ tuyển yêu cầu tập trung tại Trường đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh ( địa chỉ: đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) để ôn thi và tham gia kỳ thi công chức từ ngày 17/9/2016.
     Khi đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán hình.

Phòng Tổ chức cán bộ - VKSND tỉnh BR_VT

Lên đầu trang