08/07/16 14:59

Triển khai và thực hiện Nghị Quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của các Bộ Luật, Luật.

Căn cứ sao lục số 158/SL ngày 01/7/2016 của VKSND tối cao về công bố Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sao gửi Nghị quyết trên đến Viện kiểm sát hai cấp. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện theo những nội dung quy định của Nghị quyết.

Các đơn vị tải Nghị quyết tại đây: /uploads/user_upload/admin/file/CV 380_0.pdf

/uploads/user_upload/admin/file/CV 380_1.pdf

/uploads/user_upload/admin/file/CV 380_2.pdf

/uploads/user_upload/admin/file/CV 380_3.pdf

 

Lên đầu trang