07/07/16 10:07

Góp ý kiến vào Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.

      Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị nghiên cứu góp ý kiến vào Quy chế tuyển dụng công chức bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND tỉnh trước ngày 15/7/2016 để tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


      /uploads/user_upload/admin/file/Quy chế Tuyển dụng.rar

Lên đầu trang