02/07/24 10:49

Kháng nghị của VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm pháp luật được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận

Nội dung vụ án

Ngày 12/4/2021, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp các nghành chức năng, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Thanh Hoài do có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Ngày 04/5/2021 Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC với số tiền là 22.500.000 đồng và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Ông Hoài đã chấp hành nộp phạt số tiền 22.500.000 đồng nhưng không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Ngày 16/6/2022, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ căn cứ Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định số 89/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Không đồng ý, ông Hoài khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy phần buộc ông Hoài khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ; Buộc UBND thị xã Phú Mỹ cho phép ông Hoài được chuyển mục đích sử dụng đất từ từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 1.300m2; Hủy Quyết định số 89/QĐ-CCXP, ngày 16/6/2022 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ.

Giải quyết của Tòa án các cấp và quan điểm của Viện kiểm sát

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2023/HC-ST ngày 17/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT đã tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Thanh Hoài về hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 04/5/2021 của Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ; hủy Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 89/QĐ-CCXP ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ; Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Buộc UBND thị xã Phú Mỹ cho phép ông Hoài được chuyển mục đích sử dụng đất từ từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối với 1.300m2 của ông Lê Thanh Hoài. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí sơ thẩm, quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định.

Ngày 25/4/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định kháng nghị số 326/QĐ-VKS-HC kháng nghị bản án hành chính sơ thẩm nêu trên theo hướng sửa toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 458/HC-PT ngày 27/5/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính, tuyên xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sửa bản án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Thanh Hoài về: hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 37/QĐ-XPVPHC ngày 04/5/2021 của Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ; hủy Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 89/QĐ-CCXP ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ.


      Tin, bài: Lương Yến – Phòng 10
                                                               

Lên đầu trang