13/01/23 15:46

Nhìn lại 01 năm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án của tập thể Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

   Năm 2022 đã khép lại tập thể Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

   Đầu năm 2022 mặc dù vẫn còn đại dịch Covid, một số hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án bị ảnh hưởng, gián đoạn, gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Phòng 8 đã chủ động, linh hoạt, vận dụng nhiều phương thức kiểm sát phù hợp. Qua đó, vừa đảm bảo các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định 139 ngày 29/04/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được hoàn thành, vừa đảm bảo công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án được chấp hành theo quy định của pháp luật.

   Đối với công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự:

   Theo Quy chế 501/QĐ-VKSTC và Chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019: Hàng tuần, Phòng 8 đều cử cán bộ đến Trại tạm giam Công an tỉnh (02 lần/tuần) để tiến hành công tác kiểm sát số người mới tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù và công tác chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, thi hành việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Trại tạm giam. Yêu cầu Trại tạm giam thông báo các trường hợp chuẩn bị hết hạn tạm giữ, tạm giam tới các Cơ quan tố tụng để bổ sung lệnh, quyết định theo quy định nên trong tháng không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam.

  - Đã tiến hành 16 cuộc trực tiếp kiểm sát, trong đó: Trại giam Xuyên Mộc - Bộ Công an: 05 cuộc; Trại tạm giam Công an tỉnh: 06 cuộc; Nhà tạm giữ Công an cấp huyện: 03 cuộc; Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh: 02 cuộc.

                               Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu

   - Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ và đề nghị Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.534 phạm nhân (trong đó: 1.469 phạm nhân của trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an và 65 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ củar Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 12 phạm nhân (trong đó: 01 phạm nhân của trại giam Xuyên Mộc – Bộ Công an và 11 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

   - Kiểm sát việc lập hồ sơ và Công bố quyết định đặc xá cho 47 phạm nhân chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc và các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trên địa bàn toàn tỉnh.

         Phòng 8 trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá tại Trại tạm giam Công an tỉnh

   - Kiểm sát 184 Quyết định thi hành án phạt tù; 12 quyết định ủy thác thi hành án phạt tù; 03 quyết định hoãn chấp hành án và 01 quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù. Việc ra quyết định thi hành án của Tòa án, việc chuyển giao các bản án, quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát, cho người phải thi hành án, các cơ quan có liên quan để thi hành án cơ bản tuân thủ quy định tại Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 22, 84, 96 Luật thi hành án hình sự.

   - Ban hành 06 kiến nghị đối với Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Trại tạm giam, Trại giam và Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.

   * Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

   - Đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Chi cục THADS huyện Châu Đức; Cục thi hành án dân sự tỉnh và tiến hành phúc tra kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc.

                       Trực tiếp kiểm sát kho vật chứng tại Cục THADS tỉnh

   - Kiểm sát 100% các quyết định do Cơ quan THADS chuyển sang (365 QĐ/365 QĐ);

  - Lập hồ sơ 100% các việc chưa có điều kiện thi hành án (214/214 QĐ), đình chỉ (05/05 QĐ), tạm đình chỉ, hoãn (22/22 QĐ)…; Tham gia kiểm sát việc tiêu hủy 05 việc, cưỡng chế kê biên, giao tài sản 12 việc; Phối hợp cùng Cơ quan THADS xác minh điều kiện THA: 50 việc;

  - Thông qua trực tiếp kiểm sát đã tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành 05 kiến nghị (01 kiến nghị với Cục THADS tỉnh, 01 kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện Châu Đức; 02 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tỉnh, 01 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Châu Đức); Ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện.

 

      Bài Viết: Trần Thị Hoa - Phòng 8

Lên đầu trang