22/08/22 10:39

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an thành phố Bà Rịa Quý III/2022, trực tiếp kiểm sát Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Bà Rịa năm 2022

Thực hiện kế hoạch kiểm sát năm 2022; Quyết định số 03/QĐ-VKSBR và Quyết định số 01/QĐ-VKSBR ngày 01/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa về Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bà Rịa; Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Bà Rịa. Trong các ngày 17, 18 và 19/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý III/2022, đồng thời kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự năm 2022.

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Vũ Văn Lực – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn.


Đồng chí Vũ Văn Lực – Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đơn vị được kiểm sát báo cáo kết quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ trong quý III/2022 và công tác thi hành án hình sự năm 2022, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; trực tiếp kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam, buồng chấp hành án, phòng thăm gặp, bếp ăn,…gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về quyền và các chế độ. Đồng thời, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Bà Rịa.

Qua kiểm sát nhận thấy, về cơ bản, Công an thành phố Bà Rịa thực hiện tương đối tốt cả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ lẫn công tác thi hành án phạt tù tại Cơ quan Thi hành án hình sự.

Đối với công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, đơn vị mở đầy đủ các loại sổ theo đúng biểu mẫu, cập nhật tương đối đầy đủ nội dung các cột, mục; Lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam, phạm nhân đầy đủ, hồ sơ sắp xếp khoa học, có thống kê tài liệu và các tài liệu đúng theo quy định. Phân loại giam giữ và bố trí giam giữ đúng quy định, có bố trí buồng tạm giam người dưới 18 tuổi, buồng tạm giam nữ, buồng phạm nhân nữ riêng theo quy định; Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án được đảm bảo.

Đối với công tác thi hành án phạt tù, đơn vị mở đầy đủ các loại sổ theo dõi đúng mẫu quy định như: Sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo, thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; Sổ theo dõi người bị kết án tù, bản án đã có hiệu lực pháp luật; Sổ theo dõi người được hưởng án treo; Sổ theo dõi người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; Sổ theo dõi người chấp hành án phạt cảnh cáo, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Sổ theo dõi hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù,… Các loại sổ được cập nhật đầy đủ nội dung các cột, mục. Lập hồ sơ quản lý người chấp hành án đầy đủ các tài liệu theo quy định, sắp xếp khoa học, có thống kê tài liệu,…

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót cần khắc phục Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, Đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự đã tiếp thu kết quả kiểm sát, khắc phục các vi phạm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cả hai khâu công tác.


Đồng chí Vũ Văn Lực đại diện đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa sẽ ban hành kết luận chính thức gửi đến đơn vị được kiểm sát.

 

      Tin bài, ảnh: Phạm Võ Trúc Linh – VKSND thành phố Bà Rịa

Lên đầu trang