19/07/22 10:49

VKSND huyện Châu Đức trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại 16 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có bị án chấp hành án và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Đức

     Từ ngày 04/7/2022  đến ngày 12/7/2022, VKSND huyện Châu Đức đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Đức và 16 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức. Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức làm Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát, cùng với sự tham gia của đại điện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức.
     Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND huyện Châu Đức và các Quyết định số 01/QĐ-VKS, 02/QĐ-VKS ngày 15/6/2022 của Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Đức và 16 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có bị án chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện Châu Đức, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản có liên quan trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hiện đang quản lý, việc tuân theo pháp luật cũng như trao đổi một số vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn.


Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát


     Nhìn chung, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các quy định tại mục 1 và 3 Chương V của Luật Thi hành án hình sự. Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với gia đình người chấp hành án và các tổ chức, đoàn thể được phân công giúp đỡ luôn được quan tâm, phối hợp chặt chẽ đã tạo môi trường thuận lợi để người chấp hành hình phạt thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Công tác rà soát, đề nghị lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các trường hợp đủ điều kiện được quan tâm, chú trọng.
     Tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Đức, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác thi hành án hình sự. Qua kiểm tra, nhận thấy Cơ quan Thi hành án hình sự đã thực hiện tốt công tác quản lý người chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn thi hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.  
    Kết thúc trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Châu Đức đang tổng hợp, dự thảo kết luận, kiến nghị (nếu có) và ban hành trong thời gian tới./.
     Tin bài: Trịnh Thị Phương Thảo – VKSND huyện Châu Đức

Lên đầu trang