07/07/22 15:19

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền.

    Sáng ngày 06/07/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền thời điểm kiểm sát từ 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng 02 Kiểm sát viên là thành viên.

    Đồng chí Cao Quốc Bình – Phó trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và các đồng chí phụ trách công tác thi hành án báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự. Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu.

VKSND huyện Long Điền kiểm sát công tác thi hành án hình sự

Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền.

    Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Long Điền đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại địa phương, các hồ sơ đầy đủ các bản tự nhận xét theo quy định mới tại Luật thi hành án hình sự và Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Người chấp hành án phạt tù đang tại ngoại gồm Nguyễn Thị Vân (Thúy), Nguyễn Thị Bích Dân và Huỳnh Chí Tâm là chậm thực hiện biện pháp áp giải là vi phạm khoản 4 Điều 23 Luật thi hành án hình sự.

   Đồng chí Cao Quốc Bình – Phó trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát rút kinh nghiệm khắc phục tình trạng trên.

 

   Tin bài: Trần Minh Hùng - VKSND huyện Long Điền.

Lên đầu trang