22/06/22 14:10

VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp; tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu

     Ngày 21/6/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp; tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu.
     Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-VKS ngày 12/01/2022 về công tác Kiểm sát năm 2022 của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Kế hoạch số 412/KH-VKS ngày 31/5/2022 và Quyết định số 455/QĐ-VKS-P2 ngày 14/6/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng 2, Thanh tra-Khiếu tố) đã phối hợp với VKSND thành phố Vũng Tàu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu.


 

Đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự buổi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát
     

     Trước đó, để nắm thông tin làm căn cứ tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 23/3/2021, Phòng 2 đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an thị thành phố Vũng Tàu kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/4/2022). Ngày 15/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu đã có báo cáo số 166/CSĐT-Đ1 về kết quả kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (kèm theo danh sách thống kê số liệu, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố).
     Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 23/6/2022,  Đoàn trực tiếp kiểm sát của VKSND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu sẽ tiến hành kiểm sát toàn diện công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu; nghiên cứu các sổ sách, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi kiểm sát; xác minh những vấn đề có liên quan (nếu thấy cần thiết); làm việc với lãnh đạo và các cá nhân có trách nhiệm của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu và tổng hợp kết quả kiểm sát, dự thảo văn bản kết luận, kiến nghị (nếu có)./.
     Tin bài: Nguyễn Nam Thành – Phòng 2, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang