02/06/22 11:59

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VÀ NHỮNG Ý KIẾN TRANH LUẬN VỀ TIỀN PHẠT CỌC

   Tóm tắt nội dụng vụ kiện:

   Ngày 02/11/2021, vợ chồng ông bà Trần Thanh T có ký hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng diện tích 11.000 m2 đất thuộc thửa 561, 550 tờ bản đồ 21, toạ lạc tại xã X , huyện Y của ông Vũ Văn Đ. Hai bên lập hợp đồng đặt cọc với nội dung : Ông Đ chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà T diện tích đất trên với giá 10.500.000.000đ. Số tiền đặt cọc là 1,2 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 45 ngày, kể từ ngày đặt cọc 2/11/2021 đến hết ngày 17/12/2021. Trước thời hạn thực hiện hợp đồng , ngày 5/12/2021, ông Đ có liên hệ với ông T xin được trả lại tiền cọc là 1,2 tỷ đồng và bồi thường gấp đôi số tiền cọc để huỷ hợp đồng với lý do có người khác trả giá cao hơn. Vợ chồng ông T không đồng ý và yêu cầu ông Đ thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực hiện việc chuyển nhượng sang tên lô đất cho vợ chồng ông T. Ông Đ không đồng ý và đã chuyển nhượng lô đất cho người khác vào ngày 20/12/2021. Vợ chồng ông T khởi kiện ông Đ ra toà, yêu cầu ông Đ trả lại tiền đặt cọc là 1,2 tỷ đồng và bồi thường 2,4 tỷ đồng.

   Theo nội dung của hợp đồng đặt cọc ngày 02/11/2021 giữa vợ chồng ông T và ông Đ thể hiện về nội dung cam kết: “Sau khi hợp đồng được ký kết, quá thời hạn thoả thuận trên nếu bên A không bán, chuyển nhượng tài sản đặt cọc trên cho bên B, thì bên A phải bồi thường cho bên B gấp đôi số tiền mà bên B đã đặt cọc cho bên A”.
Theo hợp đồng thì vợ chồng ông T đặt cọc 1,2 tỷ đồng cho ông Đ để nhận chuyển nhượng đất. Ông Đ không chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông T là vi phạm hợp đồng. Ông Đ phải hoàn trả tiền cọc và phải chịu tiền phạt cọc hoặc bồi thường thiệt hại cho vợ chồng ông T.

    Số tiền cọc phải hoàn trả là 1,2 tỷ đồng. Số tiền bồi thường gấp hai lần số tiền đặt cọc là bao nhiêu?

    Có một số ý kiến cho rằng: Số tiền bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc là: 1,2 tỷ x 2 = 2,4 tỷ. Tổng số tiền bên A phải trả cho bên B là 1,2 tỷ đồng + 2,4 tỷ đồng = 3,6 tỷ đồng.

    Cũng có một số ý kiến cho rằng: Số tiền bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc, tức là số tiền bồi thường là 1,2 tỷ đồng. Bên A phải trả lại tiền cọc là 1,2 tỷ đồng cộng với số tiền bồi thường 1,2 tỷ đồng = 2,4 tỷ đồng.

    Còn ý kiến của các bạn thế nào?

    Từ hợp đồng này cho chúng ta một bài học kinh nghiệm khi ký hợp đồng đặt cọc:

    Thứ nhất: Không ghi những cụm từ như sau: phạt cọc hoặc bồi thường gấp đôi, gấp 2, gấp 3…

    Thứ hai: Hãy ghi bằng số tiền cụ thể như: Đặt cọc 100 triệu đồng, phạt cọc là 100 triệu đồng. Hay đặt cọc 1,2 tỷ đồng và bồi thường vi phạm là 2,4 tỷ đồng.

    Như vậy là cụ thể hoá số tiền phạt hoặc bồi thường vi phạm thì khi giải quyết tranh chấp không gây khó hiểu cho cả nguyên đơn và bị đơn cũng như cơ quan tố tụng.


                 Bài viết:  Nguyễn Hồ Điệp - VKSND H. Đất Đỏ

Lên đầu trang