30/05/22 15:30

Viện KSND thị xã Phú Mỹ Kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2022 của Viện KSND thị xã Phú Mỹ, từ ngày 26/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn kiểm sát của Viện KSND thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng với Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành hình sự lần lượt tại 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, gồm: Uỷ ban nhân dân các phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Hắc Dịch; Uỷ ban nhân dân các xã Tân Hải, Tân Hòa, Châu Pha, Sông Xoài và Uỷ bản nhân dân xã Tóc Tiên.

Sau khi đồng chí Đặng Quang Nam – Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã Phú Mỹ (Trưởng đoàn kiểm sát) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại các xã, phường, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, phường, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm sát đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Phú Mỹ bàn giao, cụ thể: Công an xã, phường đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án; 01 tháng/lần các bị án đều có bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án đúng theo quy định và đều có nhận xét của người phân công giám sát, giáo dục đối với từng bị án; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định…, do đó tính đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị án có dấu hiệu tái phạm vi phạm.

Kiểm sát trực tiếp THAHS tại UBND phường Mỹ Xuân

Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm tra đã phát hiện những vi phạm mang tính phổ biến ở cả 10 đơn vị UBND xã, phường được kiểm tra, cụ thể như: Nhiều trường hợp bị án thi hành án treo chấp hành xong từ 1/2 thời gian thử thách có nhiều tiến bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 65 Bộ luật hình sự, có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách cho bị án nhưng các đơn vị UBND vẫn chưa báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã để đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét, quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 86 Luật thi hành án hình sự; hoặc một số trường hợp bị án thi hành án cải tạo không giam giữ chấp hành xong từ 1/3 thời hạn phạt có nhiều tiến bộ theo quy định tại Điều 102 Luật thi hành án hình sự, có đủ điều kiện để giảm thời hạn chấp hành án phạt cho bị án nhưng các đơn vị UBND vẫn chưa báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giảm thời hạn chấp hành án theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 98 Luật thi hành án hình sự; Ngoài ra còn một số hồ sơ thi hành án treo thiếu quyết định phân công Cán bộ Công an thực hiện quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 65/2019/TT-BCA…

Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an (Đơn vị tham mưu) cấp xã, phường cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm./.


      Tin, ảnh: Mai Văn Tiên - VKSND huyện Phú Mỹ

Lên đầu trang