20/05/22 08:32

KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÔNG AN HUYỆN LONG ĐIỀN

    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và nhằm nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Ngày 18/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền.

    Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Thị Lành - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của các đồng chí Kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự.

    Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền báo cáo về tình hình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách, kiểm tra các hồ sơ tin báo đang xác minh, hồ sơ tin báo đã giải quyết (khởi tố và không khởi tố) trong thời điểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/4/2022 và các hồ sơ tin báo đang tạm đình chỉ tính đến thời điểm kiểm tra.

     Thông qua công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát đã nêu ra những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót cần khắc phục. Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, thiếu sót để hoàn thành tốt hơn trong thời gian tới.

      Kết thúc buổi trực tiếp kiểm sát, đoàn kiểm sát đã lập và thông qua biên bản về kết quả trực tiếp kiểm sát để làm căn cứ xây dựng nội dung kết luận.


Hình ảnh toàn cảnh hồi trường buổi kiểm sát


         Tin, ảnh:  Phan Phúc Huy- VKSND huyện Long Điền

Lên đầu trang