12/05/22 14:47

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG BÌNH CHÂU.

Thực hiện công tác năm 2022, Quyết định số 80/QĐ-VKS và Kế hoạch số 81/KH-VKS, ngày 14/4/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Xuyên Mộc. Ngày 10/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Đồn biên phòng Bình Châu. Theo đó, đoàn gồm có các đồng chí: Nguyễn Đăng Chiến - Viện trưởng, trưởng đoàn; Trần Thị Thanh Thảo - Kiểm sát viên và Nguyễn Thị Thu Hoài - Kiểm tra viên là thành viên.Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Chiến - Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát; đồng chí Phạm Quang Long - Đồn phó Đồn biên phòng đã báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm sát hồ sơ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Viện kiểm sát nhận thấy Đồn biên phòng Bình Châu đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo, cụ thể sổ sách được ghi chép gọn gàng, đầy đủ cột mục, các nguồn tin được phân loại và cập nhật kết quả giải quyết.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Đồn biên phòng Bình Châu còn một số tồn tại như: không gửi thông báo thụ lý bằng văn bản cho Viện kiểm sát, không gửi thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để biết, nắm thông tin,… Đồng chí Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng đoàn kiểm sát đã trực tiếp trao đổi để Đồn Biên phòng Bình Châu chủ động khắc phục.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Phạm Quang Long - Đồn phó đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới.

 


     Tin, bài: Nguyễn Thị Thu Hoài-VKSND huyện Xuyên Mộc

Lên đầu trang