09/05/22 14:45

Thanh tra – khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2022

   Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Thanh tra năm 2022 đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, Thanh tra – khiếu tố đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra tại các đơn vị cấp huyện tại VKSND thành phố Bà Rịa, VKSTP Vũng Tàu và thanh tra toàn diện tại VKSND huyện Xuyên Mộc.

   Thành phần gồm có đồng chí Nguyễn Anh Đoan, Chánh thanh tra, Trưởng Đoàn, đồng chí Thái Bá Dũng, Phó chánh thanh tra, phó trưởng đoàn và các lãnh đạo, KSV các phòng nghiệp vụ khác là thành viên đoàn.

   Cụ thể, các ngày 20, 21/4/2022, Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 388/KL-VKS ngày 18/5/2021của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu tại VKSND thành phố Bà Rịa. Các ngày 05, 06/5/2022, kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 509/KL-VKS ngày 21/7/2021 tại VKSND thành phố Vũng Tàu. Nhìn chung, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị về cơ bản đã khắc phục được những hạn chế mà Đoàn Thanh tra kết luận trước đó. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đoàn công bố QĐ thanh tra tại VKS TP Bà Rịa

  Toàn cảnh buổi làm việc tại VKSND TP Vũng Tàu

   Ngày 29/4/2022, Đoàn tiến hành thanh tra toàn diện tại VKSND huyện Xuyên Mộc, nhận thấy đơn vị đã thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu công tác năm, không phát sinh các chuyên đề trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tòa tuyên không phạm tội...Đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế trong việc lập hồ sơ kiểm sát án dân sự theo quy định, những thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ kiểm sát giải quyết án hình sự theo Quy định 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020, việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự theo Thông tư 04/2018 của VKSNDTC.

      Lãnh đạo VKSND huyện Xuyên Mộc phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn Thanh tra

   Sau kiểm tra, Đoàn Thanh tra – kiểm tra sẽ tổng hợp, dự thảo kết luận gửi các đơn vị được kiểm tra, thanh tra theo quy định để các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

      Tin bài: Đoàn Thị Thìn – P.Thanh tra-KT, VKSND tỉnh BR-VT

Lên đầu trang