22/04/22 08:53

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện quý II năm 2022

     Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-VKS và Kế hoạch số 43/KH-VKS, ngày 30/3/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Côn Đảo. Ngày 21/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam Quý II - năm 2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Côn Đảo.

     
Đoàn kiểm sát làm việc với Nhà tạm giữ

      Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Côn Đảo báo cáo số liệu về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam thời điểm Quý II – 2022, đoàn kiểm sát trực tiếp đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam như: sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; sổ thăm gặp; sổ trích xuất; sổ chấm cơm; sổ cấp phát thuốc … trực tiếp kiểm tra phòng thăm gặp, buồng tạm giữ,  tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về tình hình thực hiện quyền và các chế độ trong thời gian giam giữ. Qua đó thấy, Nhà tạm giữ - Công an huyện Côn Đảo đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác giam giữ, các chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát còn nêu ra những hạn chế, tồn tại của Nhà tạm giữ và được Nhà tạm giữ Công an huyện ghi nhận, tiếp thu, khắc phục để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý giam, giữ trong thời gian tới./.

 

      Tin, ảnh: Nguyễn Thị Huyền –VKSND huyện Côn Đảo

Lên đầu trang