19/04/22 16:59

Kiểm sát trực tiếp Chi Cục Thi hành án dân dự huyện Long Điền

      Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền. Ngày 18/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua Kế hoạch số 82/KHTHADS/KH ngày 06/4/2020 và Quyết định số 81/QĐ-KSTHADS ngày 06/4/2022 trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Long Điền .

     Theo đó, đoàn gồm có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn – Phó viện trưởng – Trưởng đoàn các đồng chí: Trần Minh Hùng – Kiểm sát viên; Hoàng Thị Huyến- Kiểm sát viên; Vũ Văn Long – Kiểm sát viên là thành viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn công bố Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

      Về phí Chi cục Thi Hành ánh dân sự huyện Long Điền có đồng chí Nguyễn Quang Sơn –Chi cục trưởng; các đồng chí Phó chi cục trưởng và Chấp hành viên

Đồng chí Nguyễn Quang Sơn đọc báo cáo phục vụ đoàn kiểm sát

      Theo kế hoạch đoàn kiểm sát dự kiến làm việc trong thời gian 10 ngày từ ngày 18/4/2022 đến ngày 29/4/2022. Trực tiếp kiểm sát các bản án, quyết định năm trước còn tồn đọng chưa thi hành hoặc không có điều kiện thi hành, hoãn thi hành án. Việc thu chi, quản lý tài sản và giải quyết tiền thi hành án; tang vật trong các vụ án đã có bản án, quyết định có hiệu lực./.

 

      Tin bài: Hoàng Thị Huyến– VKSND huyện Long Điền

Lên đầu trang