19/04/22 14:45

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Bà Rịa

     Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022 trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, vào ngày 18/04/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa.
      Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát gồm đồng chí Trương Thị Hương Giang –Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa; Về phía Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa gồm: đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Chi cục trưởng, đồng chí Thái Văn Thanh – Phó Chi cục, đồng chí Trương Thị Mỳ - Phó chi cục cùng toàn thể cán bộ, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa.

VKSND thành phố Bà Rịa làm việc tại CCTHADS thành phố Bà Rịa

      Bắt đầu buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Hương Giang công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát số 01/QĐ-VKS ngày 04/04/2022 và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 02/KH-VKS ngày 04/04/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa. Tiếp đến, đồng chí Trương Thị Mỳ trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của Chi cục từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến 31 tháng 03 năm 2022 và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục; đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan thuộc Chi cục kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị. Sau đó, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra sổ sách thụ lý, hồ sơ thi hành án.

      Chương trình trực tiếp kiểm sát của Đoàn diễn ra từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022.


      Tin bài: Võ Thị Như Điểm- VKSND tp Bà Rịa

Lên đầu trang