26/05/21 13:45

Ban hành Kết luận, Kiến nghị trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc

   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, từ ngày 26/4 - 07/5/2021, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tiến hành Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc.

   Sau khi nghe đồng chí Phạm Hữu Dương - Trưởng phòng 8, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và báo cáo số liệu thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ thu, chi có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, việc bảo quản vật chứng, tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc.

Đồng chí Phạm Hữu Dương - Trưởng đoàn công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát

   Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch được giao. Ngày 24/5/2021, Đoàn đã tổ chức Kết luận cuộc kiểm sát, ghi nhận những thành tích đạt được về cơ bản và chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc như: Vi phạm về thời hạn tiêu hủy vật chứng, tài sản; vi phạm về chậm tiến hành tổ chức cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; vi phạm về chậm gửi thông báo, quyết định về thi hành án; vi phạm về chậm xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm trong việc chưa đưa hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án vào diện theo dõi riêng...đồng thời, qua cuộc kiểm sát, đoàn cũng phát hiện ra vi phạm của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc trong việc chậm gửi nhiều bản án, quyết định sang Chi cục THADS huyện cùng cấp để thi hành, đoàn cũng đã làm Kiến nghị yêu cầu Tòa án huyện Xuyên Mộc khắc phục vi phạm.

   Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc kịp thời khắc phục những vi phạm trong hoạt động thi hành án nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương. Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đều nhất trí với nội dung kết luận của Viện kiểm sát tỉnh đã nêu, đồng thời nêu ra một số biện pháp nhằm chỉ đạo, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới./. 

 

                Tin bài: Hoàng Trọng Toại – Phòng 8

Lên đầu trang