26/05/21 12:47

Thông báo rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự " Tranh chấp quyền sử dụng đất"

   Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự " Tranh chấp quyền sử dụng đất" bị Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên huỷ Bản án phúc thẩm và Bản án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm, VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thấy cần thông báo với VKSND trong khu vực để rút kinh nghiệm chung.

   Tải Thông báo rút kinh nghiệm tại đây: thongbaorutkinh nghiem.PDF

Lên đầu trang