10/09/20 09:10

Kết quả xác minh các trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù

   Nhằm kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù. Trên cơ sở đó, từ ngày 18/6/2020 đến ngày 01/07/2020, Phòng 8 đã tiến hành xác minh đối với 40 trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành xác minh lại điều kiện của các đối tượng đã được hoãn chấp hành án phạt tù trên địa bàn toàn tỉnh.

   Qua công tác trực tiếp kiểm sát việc hoãn thi hành án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận thấy:

   * Đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự của cấp huyện: đã làm tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25 Luật thi hành án hình sự. Cụ thể:

   - Khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, sao gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn chấp hành án cư trú và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ này gồm: Công an thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ.

   - Trong thời hạn quy định đã triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

   Trường hợp người được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu tập thì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

   - Đối với người được hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do bị bệnh nặng, nếu xét thấy có dấu hiệu phục hồi sức khỏe mà vẫn lấy lý do về sức khỏe để trốn tránh việc chấp hành án hoặc người được hoãn chấp hành án phạt tù có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù cư trú đã có trách nhiệm trưng cầu giám định y khoa tại bệnh viện cấp tỉnh hoặc trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại tổ chức giám định pháp y tâm thần có thẩm quyền. Đơn vị làm tốt công tác này là Công an huyện Long Điền.

   * Đối với Viện kiểm sát:

   Viện kiểm sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án phạt tù thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý người chấp hành án.

   * Đối với Cơ quan Tòa án:

   Nhìn chung, Cơ quan Tòa án cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật thi hành án hình sự.

   Tuy nhiên, qua xác minh nhận thấy có 02 trường hợp được Tòa án nhân dân ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù với lý do “lao động duy nhất trong gia đình” không đúng theo quy định của pháp luật về điều kiện được hoãn; 04 trường hợp được Tòa án nhân dân ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù với lý do “Nuôi con dưới 36 tháng tuổi” nhưng tại thời điểm xác minh, bị án không có mặt tại địa phương, không báo cho chính quyền địa phương. Do đó, Phòng 8 đã kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký ban hành 05 kháng nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân bãi bỏ 06 quyết định hoãn chấp hành án.

 

   Tin bài: Trần Thị Hoa - Phòng 8

Lên đầu trang