15/05/20 10:55

Những khó khăn, vướng mắc cần giải pháp tháo gỡ trong công tác thi hành án dân sự, án hành chính

   Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Đất Đỏ thấy có những khó khăn, vướng mắc cần phải có giải pháp để giúp cho công tác thi hành án dân sự được thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn:

    Khi xử lý tài sản để thi hành án là quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất cần kê biên đang do người thứ ba giữ mà không chịu giao cho cơ quan thi hành án dân sự để làm căn cứ tiến hành kê biên, xử lý tài sản, nên Chi cục thi hành án không có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm căn cứ để tiến hành kê biên tài sản thi hành án, làm vụ việc thi hành án phải kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án.

   Có một số trường hợp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất của thửa đất cần kê biên đã hết hạn, nhưng người phải thi hành án không đi gia hạn, mà theo quy định thì khi công chứng tài sản của người mua tài sản qua bán đấu giá tài sản kê biên phải là tài sản đủ điều kiện giao dịch, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải còn hạn sử dụng, nên việc thi hành án không thi hành được.

   Hai nội dung trên hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn hay quy định cách giải quyết gây khó khăn trong công tác thi hành án. Đề xuất các bộ ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn cụ thể:

   Cần có quy định cho Cơ quan thi hành án dân sự được quyền ra văn bản yêu cầu người đang giữ giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất phải đem nộp lại cho cơ quan thi hành án, người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hết hạn thì phải đi gia hạn, cơ quan thi hành án dân sự được ấn định một khoảng thời gian cụ thể, hết thời hạn đó mà người giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chịu nộp lại, người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết hạn không đi gia hạn thì Cơ quan thi hành án dân sự có quyền làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân Huyện hoặc Sở tài nguyên môi trường nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang do người thứ ba giữ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, gia hạn đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn và giao cho Cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản là quyền sử dụng đất đó để thi hành án.

 

      Bài viết:  Nguyễn Minh Khuê - VKSND huyện Đất Đỏ

Lên đầu trang