05/03/20 12:39

Rút kinh nghiệm trong công tác xét xử Phúc thẩm hình sự Quý I năm 2020

   Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự năm 2020, Phòng 7 Viện KSND tỉnh thông báo kết quả xét xử phúc thẩm những vụ án có kháng nghị phúc thẩm và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ quý I năm 2020 như sau:

   I. Kết quả xét xử phúc thẩm các vụ án kháng nghị phúc thẩm

   *  Kháng nghị ngang cấp: 01 vụ:

   Tại bản án hình sự sơ thẩm số 46/2019/HS-ST ngày 12.9.2019 của Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Đoàn Anh Vũ, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Hoài Nam phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Võ Văn Việt, Nguyễn Thái Thiên, Trần Thị Minh Hà, Lê Văn Dũng, Dương Văn Lợi, Mai Kim Phụng, Nguyễn Công Tính, Nguyễn Thị Kim Bông, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Tấn Thảo, Phan Văn Phát, Hứa Anh Chương, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phú Lâm, Nguyễn Phong Vinh, Nguyễn Xuân Viễn, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thân Huế phạm tội “Đánh bạc”.

   1. Căn cứ điểm c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, xử phạt bị cáo Đoàn Anh Vũ 02 năm 06 tháng tù về tội“Tổ chức đánh bạc”.

   Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; Điều 54 BLHS, xử phạt bị cáo Đoàn Anh Vũ 04 năm 06 tháng tù về tội“Đánh bạc”. Phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.
Căn cứ Điều 55 BLHS, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Đoàn Anh Vũ phải chấp hành là 07 năm tù, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2018 đến ngày 30/01/2019. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án và phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thật 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

   Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thật 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” .

   Căn cứ Điều 55 BLHS tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Nguyễn Văn Thật phải chấp hành là 05 năm 06 tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2018 đến ngày 30/01/2019. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án và phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

  Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” .

  Căn cứ Điều 55 BLHS tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Nguyễn Hoài Nam phải chấp hành là 02 năm 06 tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2018 đến ngày 21/7/2018. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án và phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   4. Căn cứ khoản 1, khoản 3  Điều 321; điểm i, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Trần Thị Minh Hà 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 48 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   5. Căn cứ khoản 1, khoản 3  Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Dương Văn Lợi 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 40 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   6. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 40 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

   Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử phạt bị cáo Võ Văn Việt 03 năm 06 tháng tù và Nguyễn Thái Thiên 30 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Lê Văn Dũng, Nguyễn Công Tính, Nguyễn Thị Kim Bông, Mai Kim Phụng, mỗi bị cáo 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt Nguyễn Tấn Thảo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt Nguyễn Xuân Viễn 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Xử phạt bị cáo Phan văn Phát số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Phú Lâm, Nguyễn Phong Vinh, Hứa Anh Chương, mỗi bị cáo số tiền 30.000.000 đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Thân Huế, Nguyễn Tấn Tài mỗi bị cáo số tiền 20.000.000 đồng và còn tuyên xử về vật chứng, hình phạt bổ sung, án phí, quyền kháng cáo theo đúng quy định của pháp luật.

   Ngày 24.9.2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành kháng nghị số 01/QĐ-VKS kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 46/2019/HS-ST ngày 12.9.2019 của Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Đoàn Anh Vũ, Nguyễn Văn Thật và Nguyễn Hoài Nam; giữ nguyên hình phạt tù nhưng không cho hưởng án treo đối với các bị cáo Trần Thị Minh Hà, Dương Văn Lợi và Nguyễn Văn Quý.     

   Ngày 31.12.2019, tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đã nhận định, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị HĐXX án phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ. Kết quả: HĐXX chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, sửa án sơ thẩm; tuyên xử tăng hình phạt đối với bị cáo Đoàn Anh Vũ, Nguyễn Văn Thật và Nguyễn Hoài Nam và giữ nguyên hình phạt tù nhưng không cho hưởng án treo đối với các bị cáo Dương Văn Lợi và Nguyễn Văn Quý. Riêng đối với bị cáo Trần Thị Minh Hà có một tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần nhưng có 03 tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Hà là người bị khuyết tật nặng bẩm sinh nên việc đi lại, lao động cũng khó khăn, bị cáo là lao động duy nhất phải nuôi 02 con (con nhỏ SN2007, con nhỏ SN2003), chồng đã ly thân bị cáo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo đơn nên HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị và cho bị cáo Hà được hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

  Vấn đề cần rút kinh nghiệm:

   Trong vụ án này bị cáo Vũ là người giữ vai trò chính, là bị cáo đầu vụ, vừa tổ chức đánh bạc, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc, tất cả các bị cáo khác khi thực hiện việc đánh bạc trực tiếp hay gián tiếp đều được thông qua bị cáo Vũ. Bị cáo Thật là người giúp sức tích cực, đi thu, giao tiền cược thắng, thua cho bị cáo Vũ và còn trực tiếp các cược với người khác; Bị cáo Nam sử dụng tài khoản do Vũ giao các cược với người khác để hưởng hoa hồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức. Các bị cáo Vũ, Thật và Nam bị truy tố và đưa ra xét xử một lần về hai tội, trong đó tội tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo Vũ 02 năm 6 tháng tù, bị cáo Thật 02 năm tù và bị cáo Nam 02 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là chưa nghiêm. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo Vũ, Thật và Nam là phạm tội với số tiền lớn, lôi kéo nhiều con bạc tham gia, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần xử với mức án thật nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục đối với các bị cáo đồng thời thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật.

   Đối với các bị cáo Trần Thị Minh Hà, Dương Văn Lợi và Nguyễn Phú Quý phạm tội thuộc trường hợp 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào khoản 1, 5 điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì những trường hợp chủ mưu, cầm đầu… phạm tội nhiều lần thì không cho hưởng án treo.            

   II. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm thông qua công tác kiểm sát án văn

   1. Bản án số 169/2019/HS-ST ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định:

   + Căn cứ khoản 1 Điều 146; điểm i, s khoản 1 Điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Trần Anh Kiệt 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/8/2019.

   + Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng.

   + Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Anh Kiệt phải nộp 200.000 đồng. Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

   2. Bản án số 170/2019/HS-ST ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định:

   + Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Hải 02 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2019.

   + Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo tự nguyện và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại Đặng Thanh Liêm số tiền 15.000.000 đồng.

   + Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Văn Hải phải nộp 200.000 đồng. Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử lý về vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vấn đề cần rút kinh nghiệm:

   Tại bản án 169/2019/HS-ST và 170/2019/HS-ST cùng ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, hai bản án tuyên xử ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Trần Anh Kiệt và bị cáo Huỳnh Văn Hải về việc bồi thường cho bị hại, nhưng trong phần án phí Tòa án đã không tính án phí dân sự đối với bị cáo Trần Anh Kiệt và bị cáo Huỳnh Văn Hải là chưa tuân thủ theo quy định Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phía của Tòa án.

   III. Các vấn đề khác:

   Việc chuyển hồ sơ đến phòng 7 để xét xử theo thủ tục phúc thẩm: Hiện nay, sau khi có kháng cáo của người có quyền kháng cáo thì việc chuyễn hồ sơ đến phòng 7 để thụ lý, nghiên cứu chuẩn bị xét xử của các Viện kiểm sát các huyện, thị xã rất chậm. Sau khi có lịch xét xử, phòng 7 phải thúc giục nhiều lần, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nghiên cứu và chuẩn bị tham gia xét xử của các Kiểm sát viên. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo để việc chuyển hồ sơ được kịp thời, tránh phải nhắc nhở nhiều lần.


    Bài viết: Huỳnh Hùng Cường – Phòng 7, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang