30/07/19 12:06

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06/CT-VKSTC NGÀY 06/12/2013 CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

   Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-VKSTC ngày 14/5/2019 của VKSND tối cao về việc tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” trong ngành Kiểm sát nhân dân (gọi tắt là Chỉ thị 06). Ngày 30/7/2019, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06.

   Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Vũ Xuân Rồng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh (Phòng 1, 2 7); Các đồng chí Lãnh đạo VKSND cấp huyện phụ trách hình sự; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác hình sự của Viện kiểm sát hai cấp và Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (các Phòng PC01, PC02, PC03, PC04) và Phòng An ninh triều tra Công an tỉnh. Về phía Ban Nội chính Tỉnh ủy, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Ban Nội chính.

Đ/c Vũ Xuân Rồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

   Đồng chí Trần Văn Lân – Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Báo cáo đã đánh giá cụ thể, đầy đủ việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 06, những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và các giải pháp, kiến nghị trong việc thực hiện Chỉ thị 06.

Đ/c Trần Văn Lân - Phó Phòng 2 trình bày báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06

   Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị 06 tại Viện kiểm sát hai cấp, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm phải thực hiện trong kế hoạch công tác hàng năm nhằm “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, hạn chế các trường hợp oan, sai và bỏ lọt tội phạm, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

   Hội nghị đã nghe những ý kiến tham luận, chia sẻ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các giải pháp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06… của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp và của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâm đã đánh giá cao những kết quả đạt được của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan tố tụng phối hợp tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Hội nghị   

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Rồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử. Đồng chí Rồng cũng chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự được khách quan, toàn diện, kịp thời, triệt để. Yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc thực hiện Chỉ thị 06 cũng như các văn bản pháp luật khác (Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự…) nhằm tránh oan, sai và bỏ lọt tội phạm, hạn chế việc kéo dài thời hạn điều tra và việc hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng./.

 

      Tin bài: Nguyễn Văn Trìu - Phòng 2 

Lên đầu trang