12/06/19 10:10

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ 169 VÀ QUY CHẾ 170 TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

   Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VKSTC ngày 06/03/2019 của VKSND tối cao về việc sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Quy chế 169) và Quy chế tạm thời công tác công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm tử hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định (Quy chế 170).

   Ngày 11/6/2019, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế 169 và Quy chế 170 của VKSND tối cao.

   Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Vũ Xuân Rồng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh (Phòng 1, 2 7) và các đồng chí Lãnh đạo VKSND cấp huyện phụ trách hình sự; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên làm công tác hình sự của Viện kiểm sát hai cấp.

Đ/c Vũ Xuân Rồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

   Trên cơ sở kết quả thực hiện Quy chế 169 và Quy chế 170 tại Viện kiểm sát hai cấp, Hội nghị đã đánh giá kết quả áp dụng 02 Quy chế tạm thời trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, những khó khăn, vướng mắc cũng như những nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổng hợp và kiến nghị, đề xuất VKSND tối cao ban hành Quy chế chính thức.

   Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến tham luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp; đưa ra những giải pháp để khắc phục.

Toàn cảnh Hội nghị

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Rồng đánh giá cao những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong việc thực hiện 02 Quy chế tạm thời. Trên cơ sở những báo cáo và ý kiến đóng góp tại Hội nghị, yêu cầu Phòng 2 VKSND tỉnh tổng hợp, rà soát những khó khăn, vướng mắc, những ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế tạm thời để báo cáo VKSND tối cao./.

 

      Tin bài: Nguyễn Nam Thành  - Phòng 2 

 

Lên đầu trang