03/06/19 10:41

GIÁM SÁT CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

   Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 11/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát“công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh”, Kế hoạch số 10/KH-BPC ngày 15/3/2019 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 31/5/2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thời điểm giám sát từ 01/01/2016 đến 31/12/2018).

   Đoàn giám sát gồm các thành viên Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các thành viên và đại diện các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính…

   Tiếp Đoàn giám sát, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Ngô Đức Thành – Phó Viện trưởng, đồng chí Vũ Xuân Rồng - Phó Viện trưởng và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị   

Trên cơ sở kết quả giám sát trực tiếp tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức Long Điền); giám sát qua báo cáo (Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Côn Đảo), Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được như: Cán bộ, Kiểm sát viên luôn bám sát các quy định của pháp luật để áp dụng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp đã được nâng cao, đa số các vụ án được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, tỉ lệ án bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát đã được hạn chế; kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát tăng về số lượng và chất lượng; công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp đã được duy trì và nâng cao... Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế của Viện kiểm sát hai cấp như: 01 vụ án đình chỉ điều tra vì không phạm tội, tình trạng án hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát, án hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung... vẫn còn xảy ra.

   Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Viện kiểm sát hai cấp phải khắc phục những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

   

       Tin bài: Trần Văn Tùng - Văn phòng tổng hợp

Lên đầu trang