24/05/19 17:27

Tăng cường công tác phối hợp trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Châu Đức

      Thực hiện Hướng dẫn, chương trình của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác kiểm sát THADS năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã tăng cường công tác kiểm sát THADS trên địa bàn thông qua công tác trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án, có điều kiện nhưng khó thi hành tồn đọng trong nhiều năm qua.

      Nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người phải thi hành án, lợi ích của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội khác và hạn chế tình trạng việc THA tồn đọng, kéo dài trong nhiều năm qua. Ngay sau khi VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Hướng dẫn số 70/VKS ngày 17/01/2019 về công tác kiểm sát THADS năm 2019 thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã có công văn yêu cầu Chi cục THADS huyện Châu Đức thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác THADS, trong đó có việc phối hợp trực tiếp xác minh điều kiện THA khi Viện kiểm sát có yêu cầu.

      Từ đầu năm 2019 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã chủ động phân loại các vụ việc THA chưa có điều kiện thi hành, có điều kiện nhưng khó thi hành tồn đọng trong nhiều năm và yêu cầu Chi cục THADS huyện Châu Đức phối hợp trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Viện kiểm sát. Kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện kiểm sát đã phối hợp với Chấp hành viên Chi cục THADS huyện xác minh điều kiện thi hành án tại địa bàn các xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, thị trấn Ngãi Giao…

VKSND huyện Châu Đức phối hợp trực tiếp xác minh điều kiện THA tại xã Nghĩa Thành

      Nhìn chung, qua kiểm tra các vụ việc chưa có điều kiện thi hành, có điều kiện nhưng khó thi hành tại địa phương, nhận thấy hầu hết các vụ việc nêu trên người phải thi hành án đã bỏ địa phương đến nơi khác để sinh sống và làm việc nên địa phương không biết được địa chỉ của người phải thi hành án đang sinh sống cụ thể ở đâu và làm nghề nghiệp gì, tại địa phương đương sự không có việc làm và không có tài sản gì để thi hành án; số tiền phải thi hành án nhỏ, trong khi có tài sản nhưng là tài sản chung, rất lớn hoặc đang tranh chấp dân sự nên khó thi hành, người phải thi hành án già yếu không có việc làm...đây là nguyên nhân dẫn đến số việc THA ở dạng chưa có điều kiện còn tồn đọng nhiều, khó giải quyết.

      Thông qua các buổi làm việc, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức cũng đề xuất Lãnh đạo địa phương cần quan tâm hơn đến công tác phối hợp để thực hiện công tác THADS được tốt hơn; đề xuất Chấp hành viên Chi cục THADS huyện chú trọng hơn nữa công tác xác minh điều kiện thi hành án, sớm phân loại các vụ việc đã có điều kiện thi hành để giải quyết nhanh chóng kịp thời, đem lại quyền lợi cho các đương sự./.

                                     Tin, bài: Lê Thị Ngọc Bích – VKSND huyện Châu Đức

Lên đầu trang