01/04/19 16:00

Rút kinh nghiệm vụ án kinh doanh thương mại

   Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố biết, tổ chức rút kinh nghiệm về vụ án bị Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án như sau:

   Vụ án “Tranh chấp hợp đồng cung cấp thức ăn công nghiệp”, giữ nguyên đơn Công ty TNHH một thành viên cung cấp suất ăn công nghiệp Thập Toàn và bị đơn Công ty TNHH dệt may Formosa.

   1. Nội dung vụ án:

   Ngày 26/02/2017, Công ty TNHH MTV cung cấp suất ăn công nghiệp Thập Toàn và Công ty TNHH dệt may Formosa Việt Nam ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp số: 03/2017 về việc cung cấp suất ăn công nghiệp với thời hạn từ 26/02/2017 đến 26/02/2018, với nội dung: Công ty Thập Toàn có nghĩa vụ cung cấp suất ăn cho nhân viên Công ty Formosa tại nhà ăn tập thể của Công ty Formosa; số lượng và giá cả suất ăn được quy định chi tiết theo từng tháng. Công ty Formosa sẽ thanh toán cho công ty Thập Toàn bằng việc chuyển khoản hàng tháng dựa trên số lượng suất ăn hai bên đối chiếu xác nhận; thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn.

   Ngày 23/9/2017, công ty Formosa có văn bản FOV-OMD-20170923001 yêu cầu chấm dứt hợp đồng vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 30/9/2017 với lý do công ty Thập Toàn đã có vi phạm: không cung cấp bản photo bảo hiểm; thức ăn có trứng ruồi trong thịt; nhân viên hút thuốc lá trong khu vực nhà ăn; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu, xét nghiệm phân cho nhân viên nhà ăn; không gửi danh sách phục vụ, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ có liên quan.

   Ngày 29/11/2017, Công ty Thập Toàn làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tân Thành giải quyết yêu cầu Công ty Fprmosa thanh toán tiền cơm tháng 9/2019 còn nợ là 554.598.000; phạt do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với số tiền 504.480.000 đồng; lãi chậm trả của 02 khoản nêu trên là 1.058.778.000 x 1.5%/tháng x 2 tháng = 31.763.340 đồng.

   2. Kết quả giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm:

   a) Kết quả giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:

   Tại Bản án kinh doanh - thương mại Sơ thẩm số: 17/2018/KDTM-ST ngày 10/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành đã quyết định:

   Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Thập Toàn.

   Buộc công ty Formosa phải trả cho công ty Thập Toàn số tiền 1.113.711.176 đồng trong đó tiền nợ thức ăn tháng 9/2017 là 554.598.000 đồng; tiền phạt do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là 504.000.000 đồng; tiền lãi chậm thanh toán từ 01/11/2017 đến ngày 01/8/2018 là 55.113.176 đồng.

   Ngày 24/8/2018, Công ty Formosa có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

   b) Kết quả giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm:

   Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/3/2019, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH dệt may Formosa Việt Nam; sửa Bản án sơ thẩm số đối với yêu cầu về tiền phạt do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giữ nguyên yêu cầu về thanh toán tiền ăn tháng 9 và tiền lãi do chậm trả đối với số tiền nợ chưa thanh toán.

   Quan điểm của Viện Kiểm sát đã được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.

   3. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong vụ án:

   Tranh chấp  hợp đồng cung cấp thức ăn công nghiệp giữa công ty TNHH MTV cung cấp thức ăn công nghiệp và công ty TNHH dệt may Formosa Việt Nam có 03 yêu cầu: thanh toán tiền ăn 1 tháng do chưa thanh toán, tiền phạt do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tiền lãi đối với số tiền chưa thanh toán.

   Đối với yêu cầu về thanh toán tiền ăn tháng 9 và tiền lãi chậm trả trên số tiền nợ chưa thanh toán đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đúng nên cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của của Công ty TNHH dệt may Formosa Việt Nam đối với yêu cầu này.

   Đối với yêu cầu kháng cáo về phạt hợp đồng do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật:

   Theo Điều 6.3 hợp đồng số 03 quy định “bất cứ bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không báo trước và không có lý do chính đáng thì phải nộp một khoản phạt vi phạm hợp đồng tương dương doanh thu suất ăn của một tháng trước đó cho bên vi phạm”. Công ty Formosa cho rằng thỏa thuận này đã vược quá vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng nên vi phạm Điều 301 Luật thương mại. Nhận thấy hợp đồng số 03 được ký kết là hợp đồng cung ứng dịch vụ, nội dung hợp đồng không thể hiện giá trị cụ thể của hợp đồng nên cũng không xác định được giá trị phần nghĩa vụ của hợp đồng bị vi phạm. Và quy định tại Điều 6 của hợp đồng số 03 là tự nguyện thỏa thuận mức phạt nên theo Điều 520 Bộ luật dân sự, thỏa thuận này không bị coi là trái quy định của pháp luật.

   Thời hạn thực hiện hợp đồng là 01 năm kể từ ngày 26/02/2017 đến ngày 26/02/2018. Ngày 23/9/2017, Công ty Formosa đã ra văn bản FOV-OMD-20170923001 chấm dứt thực hiện hợp đồng vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 30/9/2017. Thời điểm Formosa ra thông báo chấm dứt hợp đồng là 07 ngày nên vi phạm thời gian báo trước 30 ngày quy định trong hợp đồng. Và Formosa cũng thừa nhận ngoài văn bản nhắc nhở thì không ban hành biên bản hay quyết định xử phạt vi phạm nào đối với công ty Thập Toàn để làm căn cứ chấm dứt hợp đồng. Công ty Formosa chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do công ty Thập Toàn đã có vi phạm hợp đồng và phía bên công ty Thập Toàn cũng có thư xác nhận lỗi. Như vậy, công ty Formosa vi phạm về thời hạn báo trước (hình thức); công ty Thập Toàn vi phạm về nội dung (về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm), do đó cần xem xét lỗi của hai bên là ngang nhau.

   Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định lỗi hoàn toàn thuộc về công ty Fornosa và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về phạt 1 tháng doanh thu do chấm dứt hợp đồng tương đương 504.000.000 đồng là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Formosa.

   Trên đây là vụ án kinh doanh thương mai sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố biết và rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong thời gian tới./.

 

                 Tin bài: Lê Thị Vẹn - Phòng 10

Lên đầu trang