29/10/18 14:55

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

   Trong thời gian qua công tác Thanh tra trong Ngành kiểm sát nói chung rất được quan tâm, đến nay trên cả nước hệ thống tổ chức thanh tra trong Ngành kiểm sát được thành lập đầy đủ, hoàn thiện từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến Viện kiểm sát nhân dân địa phương và có những đổi mới tích cực, đạt được những kết quả quan trọng.

   Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mặc dù là đơn vị mới được thành lập vào cuối năm 2017, nhưng đã nhận thức rõ việc thực hiện công tác thanh tra là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó trên cở sở Chỉ thị, Kế hoạch công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch, chương trình của thanh tra cấp trên một cách nghiêm túc, đầy đủ. Yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời nắm, xử lý thông tin vi phạm về phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức và người lao động, vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ. Thường xuyên thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đó hoàn thiện, phát triển và nâng cao hiệu quả công tác và đạt được một số kết quả quan trọng. Qua thực tiễn công tác thanh tra tại đơn vị trong thời gian qua, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Do đó, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra tại đơn vị như sau:

   Giải pháp chung:

   - Nghiên cứu góp ý bổ sung Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân và Thông tư quy định về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra; Quy chế  công tác thanh tra cũng như các quy chế, văn bản liên quan đến công tác thanh tra cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

   - Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Kiểm sát viên, lãnh đạo quản lý trực tiếp công tác thanh tra. Chú trọng đến việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác, năng lực áp dụng pháp luật của cán bộ, lãnh đạo làm công tác thanh tra.

   - Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác thanh tra: Tăng cường chỉ đạo hoạt động thanh tra của người đứng đầu (Viện trưởng) trong phạm vi quản lý của mình; Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Viện trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chánh Thanh tra; Đề cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra.

   - Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp cho cán bộ làm công tác thanh tra về kỹ năng hoạt động thanh tra để công tác thanh tra ngành ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đồng thời mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm công tác thanh tra để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thanh tra.

   - Cần phân định rõ thẩm quyền của thanh tra, phạm vi thanh tra, Thanh tra VKSND tối cao, Thanh tra ở các đơn vị cấp dưới để tránh chồng chéo; Đồng thời phải phân định rạch ròi cơ chế hoạt động giữa Thanh tra với chức năng kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống ngành KSND.

   - Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, có cơ chế, chính sách đãi ngộ cụ thể cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra để đảm bảo công tác thanh tra được hoạt động hiệu quả hơn.

     Giải pháp cụ thể:

     - Bám sát Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Hướng dẫn của Chánh thanh tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Thanh tra và Kế hoạch công tác kiểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra tại đơn vị trong từng năm.

   - Tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm đi sâu vào các công tác cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề vi phạm; Làm tốt công tác tham mưu cho Viện trưởng và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

   - Tăng cường công tác thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ trong Ngành. Đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

   - Nghiêm túc phê bình và rút kinh nghiệm cũng như có chế tài xử lý khi phát hiện vi phạm đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm. Đồng thời có hình thức biểu dương những đơn vị làm tốt công tác để các đơn vị có thể học tập, rút kinh nghiệm.

  - Nâng cao chất lượng và giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức trong Ngành; không để đơn thư gửi vượt cấp, khiếu kiện kéo dài. Tăng cường quản lý nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND các cấp để không xảy ra đơn thư nặc danh, mạo danh gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân, tập thể và của Ngành.

   - Nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra: Để nâng cao hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý trong công tác thanh tra cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Thực hiện công khai, minh bạch kết luận, quyết định xử lý về thanh tra và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; đồng thời nâng cao chất lượng các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

   - Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy chế nghiệp vụ của Ngành trong việc đình chỉ theo Điều 29 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; án đình chỉ do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; việc giải quyết các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và án tham nhũng, chức vụ nhằm phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm để kiến nghị xử lý và áp dụng các biện pháp giáo dục, phòng ngừa.

   Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của lãnh đạo, các cán bộ, công chức tại đơn vị để công tác thanh tra ngày một hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.

 

   Tin bài: Hoàng Thị Hồng Nhung – Thanh tra VKS tỉnh

Lên đầu trang