15/07/17 12:57

Chỉ thị 03 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

      Để nâng cao khả năng đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, đề nghị các Phòng, các đơn vị VKS cấp huyện, thành phố thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu trong Chỉ thị 03/CT-VKSTC

     Nghiêm cấm cán bộ, công chức VKS hai cấp sử dụng trang mạng xã hội để nói xấu lẫn nhau làm mất đoàn kết nội bộ, chia sẽ, đăng tải những thông tin sai lệch với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành Kiểm sát như mạng xã hội facebook, zalo, viber…

     Không trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan qua mạng xã hội, qua thư điện tử do cá nhân đăng ký ở các dịch vụ thư điện tử miễn phí như gmail, yahoo mail, không sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến (Google Drive, Dropbox...) để soạn thảo, lưu trữ, chia sẽ văn bản, tài liệu mật.

 Các đơn vị tải Chỉ thị 03 tại đây:

CT03-Tangcuongdambaoanninhthongtinnganhkiemsat.pdf

Lên đầu trang