Số hiệu VB: 17/2017/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2017
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số trang: 0
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Luật
File đính kèm:
Chi tiết file đính kèm:
Lên đầu trang