Số hiệu VB: 21/2017/QH14
Ngày ban hành: 24/11/2017
Trích yếu: Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ hống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số trang: 0
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Luật
File đính kèm:
Chi tiết file đính kèm:
Lên đầu trang