Số hiệu VB: 19/2017/QH14
Ngày ban hành: 21/11/2017
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Có hiệu lực thi hành 01/7/2018
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số trang: 0
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Luật
File đính kèm:
Lên đầu trang