21/03/16 14:45

Tổ chức hội nghị truyền hình phiên bản mới

Thực hiện công văn số 869/VKSTC-C2 về việc tổ chức Hội nghị truyền hình phiên bản mới. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKS tỉnh yêu cầu các đơn vị viện kiểm sát cấp huyện, thành phố phối hợp với Viễn thông địa phương cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm họp Hội nghị truyền hình Vmeet  thông qua đường dẫn ở dưới.

Để chuẩn bị cho những phiên họp chính thức, VKS tối cao tổ chức buổi kiểm thử phần mềm Hệ thống hội nghị  phiên bản mới vào 9h sáng  ngày 24/3/2016. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

Lên đầu trang