03/03/16 15:03

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN QUÝ I/2016 NGÀY 15/3/2016 VIỆN KIỂM SÁT TỈNH

                Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Hội nghị họp giao ban trực tuyến Quý 1/2016 vào 08h ngày 15 tháng 3 năm 2016( thứ 3). Thành phần hội nghị, thời gian , địa điểm.... Nội dung công văn được đăng trên trang tin của ngành đề nghị Viện trưởng cấp huyện, thành phố và Trưởng phòng nghiệp vụ cử cán bộ vào trang tin điện tử của ngành: http://vienkiemsatbrvt.gov.vn  theo link sau:

          /uploads/user_upload/admin/file/CV TRIEU TAP HN GIAO BAN QUY I_0.PDF   

             Để lấy thông tin và triển khai thực hiện. Nếu có gì vướng mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm - bộ phận tổng hợp Văn phòng để được giải đáp cụ thể./

Lên đầu trang