20/01/16 09:28

07 Đạo luật mới về tư pháp và 04 Nghị quyết Thi hành ...

             Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin xin tổng hợp 07 đạo luật mới về tư pháp và 04 Nghị quyết thi hành .., Đề nghị các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên ... vào các liên kết sau để lấy về nghiên cứu và thực hiện:

/uploads/user_upload/admin/file/1_Bộ luật dân sự số 91_2015_QH13_296215.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/2_Bộ luật tố tụng dân sự số 92_2015_QH13_296861.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/3_Luật tố tụng hành chính số 93_2015_QH13_298372.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/4_Tài liệu giới thiệu BLDS (sua doi).doc.

/uploads/user_upload/admin/file/5_Tài liệu gioi thieu BLTTDS nam 2015.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/6_Tai lieu giới thiệu Luat to tung hanh chinh.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/7_ Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự số 103_2015_QH13_298383.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/8_Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính số104_2015_QH13_298384(1).doc.

/uploads/user_upload/admin/file/9_Bộ luật hình sự số 100_2015_QH13_296661.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/10_Bộ luật tố tụng hình sự số 101_2015_QH13_296884.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/11_Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94_2015_QH13_298373.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/12_ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99_2015_QH13_298378.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/14_Tài liệu giới thiệu Bộ luật tố tụng hình sự.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/15_Tài liệu giới thiệu Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/16_ Tài liệu giới thiệu Luật TCĐTHS.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/17_Nghị quyết thi hành Bộ luật hình sự số 109_2015_QH13_298386.doc.

/uploads/user_upload/admin/file/18_ Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 110_2015_QH13_298387.doc.

                 Những gì chưa rõ cần trau đổi, xin gọi về gặp đồng chí Hồng Cẩm - Chuyên viên tổng hợp  VP để được giải thích cụ thể thêm./

                                                       Nguyễn Thị Hồng Cẩm - VPTH

 

Lên đầu trang