15/09/15 09:49

Kế hoạch tổng kết 10 năm về công tác thống kê liên ngành(TT01)

14h ngày 22 tháng 9 năm 2015 Hội nghị trực tuyến đến điểm đầu cầu cấp huyện về thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm về công tác thống kê liên ngành Trung ương và các địa phương( TT01). Phòng thống kê tội phạm - CNTT và Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh BR-VT thông báo đến các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh toàn bộ kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phân công cán bộ, kiểm sát viên lấy tài liệu theo các link dưới đây về triển khai thực hiện.

                                                                                                                                                  VPTH & TKTP

/uploads/user_upload/admin/file/0915KH to chuc Tong ket 10 TT01 tai cap TW.pdf

/uploads/user_upload/admin/file/2015_9_3603 -giay trieu tap HN truc tuyen tong ket 10 nam TTLT 01.doc

/uploads/user_upload/admin/file/KH to chuc Tong ket 10 TT01 tai cap TW.doc

Lên đầu trang