26/11/14 15:27

Về việc áp dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân

           Để việc thực hiện phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân; Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Cục Thống kê tội phạm & Công nghệ thông tin đã ra quyết định số: 564/QĐ-VKSTC- TKTP; quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

            Nội dung quyết định đó là:

 

Lên đầu trang