08/11/14 21:49

Góp ý đối với Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua và Quy chế Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bổ sung (lần 2).

                                      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

            Vụ Thi đua - Khen thưởng đã xây dựng dự thảo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy chế Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bổ sung (lần 2). Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng toàn bộ nội dung hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, góp ý đối với Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua và Quy chế Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bổ sung (lần 2). Đề nghị các đồng chí truy cập vào liên kết sau để mở hoạc lưu về máy của mình đề nghiên cứu hoặc in ra.

1 CV Ggui dia phuong gop y.doc

2 Du thao bang cham diem thi dua.doc

3 Huong dan danh gia, cham diem va xep loai thi dua.doc

4 Quy cht 307 sna dpi bp sung .doc

                                                                                          Phạm Văn Minh VPTH

Lên đầu trang