12/09/14 21:18

Góp ý kiến về Quy chế thi đua khen thưởng theo quy chế 307 ( sửa đổi, bổ sung)của Vụ Thi đua khan thưởng ngành kiểm sát

Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các đồng chí Viện trưởng cấp huyện, thành phồ, trưởng phòng nghiệp vụ nghiên cứu công văn dưới đây để góp ý vào dự thảo Quy chế 307 ( sửa đổi bổ sung)của Vụ Thi đua khen thưởng đăng trên trang tin điện tử của Viện kiểm sát tối cao.

/uploads/user_upload/admin/file/Cvan 3033 Thi dua.JPG

Lên đầu trang