28/06/24 08:52

VKSND TP. Vũng Tàu thực hiện kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án dân sự

   Ngày 28/6/2024, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu đã tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản thi hành án đối với bà Bạch Thị Trâm Anh, sinh năm: 1983, địa chỉ thường trú: Số 101/6, đường Võ Thị Sáu, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, để đảm bảo trả nợ vay cho Ngân hàng Liên doanh Việt Nga với số tiền 9.057.840.082 đồng, theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận số: 27/2024/QĐST-DS ngày 11/4/2024 của Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu.

   Tài sản bị cưỡng chế, kê biên, xử lý thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 647, tờ bản đồ số 09, diện tích 114,3m2 tọa lạc tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu và được UBND thành phố Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận ngày 06/8/2007 đứng tên Bà Bạch Thị Trâm Anh.

   Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật, VKSND TP. Vũng Tàu đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu. Tham gia buổi cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản thi hành án còn có của đại diện chính quyền địa phương, đại diện các Cơ quan chuyên môn thành phố và đại diện Ngân hàng Liên doanh Việt Nga.

Hình ảnh tài sản bị cưỡng chế, kê biên, xử lý thi hành án

   Tại buổi cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản thi hành án, Kiểm sát viên đã thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cũng như kiểm sát chặt chẽ các quy trình thủ tục, hành vi của Chấp hành viên từ việc công bố các quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế, kê biên cho đến việc giải thích, vận động người phải thi hành án chấp hành theo đúng quy định của pháp luật; việc tiến hành đo đạc diện tích, vị trí mốc giới theo đúng sơ đồ địa chính và thực địa của các cơ quan chuyên môn.

   Quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản thi hành án đã diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi, qua đó thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án./. 

      Tin bài: Nguyễn Văn Sơn –VKSND TP. Vũng Tàu

Lên đầu trang