03/05/23 20:56

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VKSND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

     Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28/4/2023, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
     Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
     Về phía cấp ủy, cơ quan VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Mai Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: đồng chí Ngô Xuân Thành, đồng chí Bùi Xuân Thái, đồng chí Nguyễn Văn Trìu cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Toàn cảnh Đại hội


     Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2023, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, phối hợp với chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, cũng như đời sống tinh thần cho công đoàn viên;
     Ban Chấp hành Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho tất cả đoàn viên công đoàn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, làm cho đoàn viên công đoàn thấy được những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua những khó khăn để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh.
     Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức và người lao động VKSND tỉnh như: Phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện xây dựng cơ quan công sở văn minh, lịch sự...
     Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác chăm lo, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 07 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
     Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, vận động công chức, người lao động cơ quan ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày lao động vì con em chúng ta”, quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ phòng chống lụt bão”, quỹ “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh” … 


Đoàn Chủ tịch Đại hội


     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Công đoàn và Ban Chấp hành, công đoàn viên VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu Ban Chấp hành Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn và hoạt động của Công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn; Ban Chấp hành Công đoàn và từng đoàn viên Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và của Công đoàn cấp trên; thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, tính năng động trong học tập, nghiên cứu, làm việc, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của cơ quan VKSND tỉnh; Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Công đoàn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng hành động; sẳn sàng hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy trí tuệ tập thể; tích cực tham gia xây dựng Ban Chấp hành Đảng ủy, cơ quan VKSND tỉnh và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh trong sạch vững mạnh; Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo tích cực phát động, hưởng ứng, tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do VKSND tỉnh và Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động; thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn; Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, hoạt động có chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân, công tác nữ công và các quỹ của Công đoàn. Đồng chí Mai Văn Linh cũng yêu cầu sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khẩn trương cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028 thành chương trình, kế hoạch năm, 6 tháng, quý, tháng để thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đề ra.


Đồng chí Mai Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo Đại hội


     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Văn Trìu, Nguyễn Diệu Thùy, Ma Quang Lâm, Cao Nguyên Lộc, Trần Thị Hoa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Trìu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Diệu Thùy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn.


Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028


     Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện khẩu hiệu hành động: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” với mục tiêu vận động công chức và người lao động cơ quan tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; Quan tâm đến việc giải quyết chế độ, khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lao động như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản có liên quan đến Công chức và người lao động; Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội của Công đoàn, chú trọng các hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; vận động phát triển Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên công đoàn. Vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các cuộc vận động xã hội từ thiện, tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Quỹ vì người nghèo”…, tích cực tham gia xây dựng Đảng, công đoàn viên cơ quan không ngừng nỗ lực, phấn đấu, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị./.
     Tin bài: Nguyễn Diệu Thùy - Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang