13/01/22 15:14

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022

    Thực hiện công văn số 148/LĐLĐ của Liên đoàn lao động thành phố Bà Rịa hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ngày 12/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức.

    Hội nghị đã đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 cán bộ, công chức VKSND TP. Bà Rịa đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSNDTC, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh, Kế hoạch của đơn vị... Thường xuyên tham gia, hưởng ứng các phong trào văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, ngày thành lập ngành; luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, các chế độ về tiền lương, tiền thi đua khen thưởng và các chế độ khác theo quy định.

Đ/c  Trương Thị Hương Giang – Viện trưởng Viện KSND TP. Bà Rịa phát động phong trào thi đua năm 2022

   Đồng chí  Trương Thị Hương Giang – Viện trưởng Viện KSND TP. Bà Rịa phát động phong trào thi đua năm 2022, đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành; Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Cán bộ công chức Viện KSND TP. Bà Rịa 

    Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

 

     Tin bài: Trương Thị Hương Giang – Viện kiểm sát nhân dân TP. Bà Rịa

Lên đầu trang