03/06/21 15:19

Kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

    Ngày 23/5/2021, cùng với gần 70 triệu cử tri trong cả nước, hơn 882 ngàn cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

   Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 04 đồng chí là lãnh đạo, đại diện cho 04 đơn vị, được Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

   1. Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026;

  2. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Phó Viện trưởng VKSND huyện Côn Đảo ứng cử đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026;

  3. Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt - Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2021-2026;

  4. Đồng chí Trần Thị Lành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Long Điền ứng cử đại biểu HĐND huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2021-2026;

  Căn cứ các Nghị quyết số 410/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ùy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 25/5/2021 của Ùy ban bầu cử huyện Côn Đảo, Nghị quyết số 14/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ùy ban bầu cử huyện Châu Đức, Nghị quyết số 47/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 của Ùy ban bầu cử huyện Long Điền, VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự có 04 đồng chí ứng cử đã trúng cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026.

   Trên cương vị mới là Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tin rằng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động đã đề ra, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng./.


    Tin bài: Lê Thị Mai – Phòng 15 VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang