17/05/21 15:04

Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh – Phó Viện trưởng VKSND huyện Côn Đảo

     Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh được tập thể lãnh đạo VKSND huyện Côn Đảo giới thiệu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ Việt Nam huyện hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân huyện nhà.
     Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một, Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu HĐND, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của người dân. Lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân - thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là giải quyết những vấn đề quan tâm của Nhân dân liên quan đến giải quyết việc làm, các vấn đề an sinh xã hội … Tích cực tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ cho công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên và thúc đẩy phát triển du lịch tại Côn Đảo.
     Hai, Là cán bộ công tác trong ngành Kiểm sát, với chức năng nhiệm vụ của Ngành, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh sẽ cùng tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động trong đơn vị quyết tâm xây dựng VKSND huyện Côn Đảo trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm: “ Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - chất lượng, hiệu quả”.
     Chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
     Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo về lĩnh vực tư pháp, nhất là những đơn khiếu nại về oan sai, bức xúc kéo dài (nếu có).
     Ba, Tích cực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành cũng như làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri


     HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương do chính Nhân dân địa phương bầu ra, là đại diện cho Nhân dân quyết định mọi chủ trương, đường lối cũng như giám sát mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện ý kiến nguyện vọng của Nhân dân. Với cương vị công tác, đồng thời là Huyện ủy viên, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh mong muốn mình được trở thành đại biểu HĐND, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước, có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước thực hiện yêu cầu của cử tri.
     Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của Nhân dân và  của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ dân cử là “trọng dân”, “gần dân”, “học dân” và thực sự có trách nhiệm với dân./.
Tin bài: Trần Văn Tùng – Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lên đầu trang