16/05/21 21:07

Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt – Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức

     Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt vinh dự được cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, Hội đồng bầu cử và UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên, được mang tiếng nói của mình, đại diện cho Nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự của huyện nhà ngày càng vững mạnh. Đồng thời, cũng có cơ hội được lắng nghe nhiều hơn góp ý của Nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để từ đó thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, của ngành Kiểm sát giao cho. Chính vì lẽ đó, đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt đề ra chương trình hành động của mình như sau:
     1. Thực hiện thật tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị ứng cử để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan  có thẩm quyền để giải quyết  những vấn đề mà cử tri quan tâm.
     2. Là một cán bộ công tác trong ngành Kiểm sát với gần 20 năm, hiện nay với cương vị là Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Đức, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức đơn vị quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phối hợp cùng với các cơ quan tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
     Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân.
     Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, nhất là những đơn thư khiếu nại, bức xúc kéo dài (nếu có).
     3. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành cũng như làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND; gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
     4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham dự đầy đủ và tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND huyện, để việc ban hành các cơ chế chính sách vừa đúng quy định của nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, ma túy, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, của trẻ em,… Tham gia cùng HĐND huyện giám sát để góp phần làm cho các Nghị quyết của HĐND nhanh chóng đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

 


   

 Tiểu sử tóm tắt đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt

     Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Thị Minh Nguyệt sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.
Tin bài: Trần Văn Tùng – Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang