16/05/21 20:58

Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện cho VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; được Hội nghị cử tri nơi công tác tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Xuân Thành ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân đồng chí, cơ quan nơi công tác mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.
     Là một đảng viên công tác nhiều năm trong ngành Kiểm sát nhân dân, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, đồng chí Ngô Xuân Thành ý thức được rằng HĐND và đại biểu HĐND là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.

Đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

     

     Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; với cương vị là một đảng viên, cán bộ công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Ngô Xuân Thành hứa sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
     1. Thực hiện thật tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong tỉnh, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh, với các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
     2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
     3. Là một cán bộ công tác trong ngành Kiểm sát với gần 30 năm công tác, với chức năng nhiệm vụ của Ngành, đồng chí Ngô Xuân Thành sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị là: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Bà Rịa – Vũng Tàu là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thu hút nguồn lao động lớn từ các địa phương khác đến làm việc và sinh sống. Đây là một trong những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng là một trong những điều kiện phát sinh nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, đồng chí Ngô Xuân Thành sẽ chỉ đạo ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động phối hợp cùng với các cơ quan tố tụng để điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
     Đặc biệt là xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, các vụ án trọng điểm, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội bức xúc, quan tâm; tăng cường công tác phối hợp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
     Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực tư pháp, nhất là những đơn khiếu nại về oan sai, bức xúc, kéo dài.
     4. Tiếp tục phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo đảm mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích của công dân phải được xử lý theo pháp luật.
     5. Tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành cũng như làm tốt vai trò của người đại biều HĐND; gương mẫu thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.
     6. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.
     Từ những nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Ngô Xuân Thành nhận thức sâu sắc rằng đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; phải nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.
     Trên đây là chương trình hành động của đồng chí Ngô Xuân Thành nếu được trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Tin bài: Trần Văn Tùng – Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lên đầu trang